Laxarby

Liten skogsfastighet med närhet till Laxsjön!

Alla bilder   Planlösning   Intresseanmälan

Närsbyn, Bengtsfors

Utgångpris
600 000 kr
Antal rum
Tomtarea
69312 Kvm
Skogsimpediment
1 Ha
Skogsmark
5 Ha

Belägen i de vackra skogarna i Norra Dalsland, bara 50 meter från Laxsjön, ligger denna lilla skog/lantbruksegendom. Fastigheten om ca 7 hektar är uppdelad i 3 skiften därav ett av skiften är lätt åtkomligt vid stora vägen. Till fastigheten hör ungefär en hektar betesmark, belägen öster om Laxsjön och 5 hektar produktiv skogsmark. Beräknad virkesförrådet är 1300 m3sk enligt laserscanning utförd oktober 2023. På fastigheten finns äldre ladugårdsbyggnad.

 • Byggnader

  Äldre ladugårdsbyggnader tillhör fastighet. Enligt karta ligger byggnaden delvis på samfälld mark. Eftersom samfälligheten inte är registrerade i fastighetsregistret har inte Lantmäteriet några uppgifter om vilka fastigheter som äger del i denna.

 • Övriga upplysningar

  Förvärvstillstånd – Förvärvstillstånd krävs. (Du som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i Bengtsfors kommun behöver inte söka tillstånd.) Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen i samband med köp och kostar 4600 kr för privatpersoner.

  Virkesförråd – Virkesförrådet är 1300 m3sk enligt laserscanning gjord av Hallebacka Konsult AB oktober 2023.

  Jakt – Fastigheten är inte medlem i älgjaktslag. Egen småviltsjakt.

  Väg – Fastigheten har andel i Bengtsfors KRONAN GA:1. Andel 0,1.

  Arrenderat mark – Arrendeavtal finns med syfte att bevara fri utsikt för tomt Närsbyn 1:31.

  Fornlämningar finns på fastigheten.

  Anbud – Fastigheten säljs genom anbud. Prisidén är 600.000 kr. Anbud ska lämna till Flinks Fastighetsförmedling, Storgatan 26, 666 30 Bengtsfors eller via epost till [email protected] tillhanda senast 29 december 2023 kl. 24.00. Fastigheten säljs med fri prövningsrätt.

 • Gemensamhetsanläggningar

  Gemensamhetsanläggning BENGTSFORS KRONAN GA:1
  GA1

 • Servitut

  Avtalsservitut kraftledning, Last
  1460IM-09/33479 – 1, 2009-10-01

  Officialservitut utrymme, Last
  1560-539 – 1

 • Fornlämning

  Akt: L1965:5697
  Registrerat:

 • Fornlämning

  Akt: L1965:6262
  Registrerat:

 • Ekonomi

  Taxeringsvärde

  Byggnad
  18 000 kr
  Tomt
  306 000 kr
  Skog
  303 000 kr
  Totalt
  324 000 kr
  Taxeringsår
  2023
  Taxeringskod
  122

  Pantbrev & inteckningar

  Antal pantbrev
  0
 • Energi

  Status (energideklaration)
  Behövs ej
 • Byggnadssätt

 • Driftkostnad

  Total driftskostnad
  0 kr/år

Dokument

Planlösning

Bilder

Karta

Närsbyn, Bengtsfors

Intresseanmälan till Närsbyn, Bengtsfors

  500 tecken kvar


  Ansvarig Mäklare

  Stephanie Brodeur Flink

  Kontor: 0531-120 65

  Mobil: 076-349 25 28

  E-post: [email protected]

  Biträdande Mäklare

  Sofia Karlsson

  Kontor: 0531-120 65

  Mobil: 073-532 94 23

  E-post: [email protected]